Co to jest ciąg wsteczny?

Ciąg wsteczny jest jednym z zakłóceń występujących w tradycyjnej, grawitacyjnej wentylacji. Polega on na nawiewaniu powietrza przez kanały wentylacyjne z powrotem do pomieszczenia. Jest kilka przyczyn powstawania wentylacyjnego ciągu wstecznego. Za najczęstszą uznaje się zbyt małą różnicę temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku. Prawidłowa wentylacja powinna przebiegać tak, że z ośrodka o wyższej temperaturze (pomieszczenie) rzadsze powietrze wydostaje się na zewnątrz przez kanały wentylacyjne. Tym samym muszą zostać spełnione dwa warunki: świeże powietrze musi być ciągle dostarczane do pomieszczenia, a jego temperatura musi być wyższa od temperatury na zewnątrz. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków może sprawić, że wystąpi zjawisko ciągu wstecznego. Ciąg wsteczny może również wystąpić podczas silnych podmuchów wiatru, lecz wówczas jego przyczyna jest czysto mechaniczna – po prostu powietrze zostaje „na siłę” wtłoczone do kanałów wentylacyjnych. Ciąg wsteczny może być kłopotliwym, a czasami wręcz bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Kłopotliwym wówczas, gdy zużyte powietrze nie wydostaje się na zewnątrz, przez co nie wydostają się również np. nieprzyjemne zapachy. Bardzo niebezpiecznym wtedy, gdy do pomieszczenia z powrotem trafiają trujące spaliny, np. przy ogrzewaniu piecami węglowymi lub gazowymi.