Czym jest wentylacja grawitacyjna?

Wentylacja grawitacyjna jest najbardziej naturalnym, znanym od stuleci sposobem na wymianę powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Jej istota opiera się na podstawowych prawach fizyki i polega na ruchu cieplejszego oraz rzadszego powietrza z budynku kanałami wentylacyjnymi ku górze. Dzieje się tak ze względu na różnicę ciśnień pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem na zewnątrz. Warunkami koniecznymi do istnienia prawidłowej wentylacji grawitacyjnej są ciągła dostawa świeżego powietrza do pomieszczenia, różnica temperatur powietrza wewnątrz` i na zewnątrz budynku oraz odpowiednia budowa kanałów wentylacyjnych (określone długość, przekrój oraz wylot po odpowiedniej, najlepiej zawietrznej stronie dachu). Niestety, wystarczy niespełnienie jednego z powyższych warunków, żeby wentylacja została zaburzona lub też przebiegała nieprawidłowo. Dzieje się tak przykładowo w lecie, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest równa lub niższa, niż we wnętrzu, przez co nie występuje ruch powietrza kanałami wentylacyjnymi. W zimie dla odmiany różnica jest zbyt duża, co jest przyczyną nadmiernego wychładzania się pomieszczeń. Za zaburzeniami wentylacji grawitacyjnej może stać również zbyt silny wiatr, wtłaczający powietrze w kanały wentylacyjne. W przypadku, gdy wymiana powietrza jest zaburzona, może dojść do zbytniego nagromadzenia wilgoci w pomieszczeniu, co w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, głównie grzybów. Brak świeżego powietrza wpływa również negatywnie na samopoczucie, pracę mózgu oraz może prowadzić do ogólnego osłabienia organizmu, a co za tym idzie, do obniżenia odporności na infekcje bakteryjne.