Jak dbać o klimatyzator?

Chociaż generalną konserwacją instalacji klimatyzacyjnej powinni zajmować się specjaliści, to proste prace czyszczące można wykonać na własną rękę, opierając się jedynie o wytyczne zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Wloty i wyloty powietrza można wytrzeć miękką i suchą szmatką, a w przypadku trudniejszych zabrudzeń do czyszczenia można użyć letniej wody z mydłem. Nie należy używać silnych środków czyszczących, ponieważ ich cząsteczki mogą się później dostać do dróg oddechowych domowników lub innych osób korzystających z klimatyzacji w pomieszczeniu. Filtry powietrza powinno się czyścić zgodnie z zaleceniami producentów co kilkanaście dni, wymieniając je przy tym regularnie co kilka miesięcy. Nie należy również zapominać o zamykaniu drzwi do klimatyzowanych pomieszczeń. Przy zmianie ustawień klimatyzatora po jego uruchomieniu należy chwilę odczekać, aby zmiana temperatury stała się odczuwalna. Powyżej opisane działania w żaden sposób nie zastąpią profesjonalnej konserwacji instalacji klimatyzacyjnej, jednakże mogą w znaczny sposób przedłużyć żywotność poszczególnych urządzeń. Warto też wspomnieć, że przeprowadzone zgodnie z zasadami czyszczenie filtrów z pewnością wpłynie pozytywnie na zdrowie domowników.