Czy konserwacja klimatyzacji jest konieczna?

Konserwacja klimatyzacji jest konieczna z kilku powodów. Za główną przyczynę konieczności przeglądu uznaje się nagromadzenie cząstek brudu na parownikach i skraplaczach, co może prowadzić do zmniejszenia powierzchni, na której następuje wymiana ciepła. Konsekwencją występowania brudnego osadu jest zmniejszenie wydajności klimatyzatora oraz wzrost ciśnienia w układzie chłodzącym. W skraplaczu wzrasta również temperatura, co sprawia, że obciążona sprężarka włącza się i wyłącza z większą częstotliwością. Następuje wzrost poboru mocy oraz – ze względu na skokową pracę – wzrost ryzyka wystąpienia awarii sprężarki, poza tym urządzenie pracuje głośniej. Nie należy również zapominać o zdrowotnych konsekwencjach zbyt rzadko lub błędnie przeprowadzonej konserwacji klimatyzacji, niemających żadnego związku ze zbyt dużymi wahaniami temperatury. Otóż na parownikach i tacach ociekowych rozwijają się bardzo szkodliwe bakterie i grzyby, które następnie mogą trafić z powrotem do wentylowanych pomieszczeń, powodując wystąpienie licznych schorzeń oraz infekcji. Należy również pamiętać o czyszczeniu filtrów. Warto nadmienić, że konserwacja klimatyzacji polega nie tylko na jej czyszczeniu i dezynfekowaniu przy pomocy odpowiednich środków chemicznych, ale również na okresowej kontroli technicznej poszczególnych elementów układu, w tym instalacji elektrycznej. Przegląd klimatyzacji trwa kilkadziesiąt minut, zaś jego koszt wynosi maksymalnie kilkaset złotych. Przyjmuje się, że powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowany personel minimum dwa razy do roku.