Jak sprawdzić instalację wentylacyjną?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie sprawności wentylacji jest przysunięcie płonącej zapałki do kratki wentylacyjnej. W przypadku sprawnej wentylacji płomień powinien wyraźnie skierować się w kierunku kanału wentylacyjnego. Jednakże w wielu przypadkach doświadczenie z płomieniem nie jest konieczne do tego, żeby sprawdzić instalację wentylacyjną, wystarczy rozejrzeć się dookoła. Najbardziej widocznymi symptomami niesprawnej wentylacji są zaparowane płaskie powierzchnie, głównie szyby. Jest to bardzo często spotykana przypadłość, szczególnie w zimniejszych miesiącach. Zazwyczaj zaparowane szyby są ignorowane, ponieważ wychodzi się z założenia, że widok osadzającej się szybach wilgoci jest widokiem naturalnym; po prostu para wodna znajdująca się w powietrzu w zetknięciu z zimną szybą ulega skropleniu. Niestety, wilgoć na szybach oznacza, że poziom wentylacji jest niedostateczny, co może doprowadzić do rozwinięcia się szkodliwych grzybów na ścianach, a w następstwie do syndromu chorego budynku (MCS). Syndromem chorego budynku nazywa się zespół przykrych dolegliwości psychofizycznych charakteryzujących się szybkim ustąpieniem po opuszczeniu zawilgoconego budynku. MCS obejmuje przede wszystkim zmęczenie, senność, rozdrażnienie, kłopoty z koncentracją, bóle głowy, mdłości, a w skrajnych przypadkach – grypę lub depresję. Jego bezpośrednią przyczyną są szkodliwe mikroorganizmy oraz niska jakość powietrza w pomieszczeniu, zaś pośrednią – wadliwa wentylacja.