Projekt

Projektowanie i optymalizacja:

Świadczymy pełen zakres usług, wchodzących w skład procesu projektowego z zakresu inżynierii sanitarnej. Zaczynając od koncepcji, poprzez opracowanie projektu budowlanego wraz  z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych do uzgodnień, opracowania dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej, kosztorysu, aż po nadzór autorski nad realizacją. 

Wykonujemy projekty z zakresu:

 • Instalacji wewnętrznych:
  • wodociągowo- kanalizacyjnych,
  • centralnego ogrzewania oraz kotłowni,
  • gazowych,
  • wentylacji i klimatyzacji,
  • alternatywnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych itp.).

 • Sieci i przyłączy:
  • wody,
  • kanalizacji deszczowej oraz bytowo- gospodarczej,
  • gazu,
  • ciepłowniczych.

Projektujemy dla:

 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi,
 • obiektów handlowo-usługowych,
 • małej i dużej gastronomii,
 • obiektów przemysłowych. 

Wyszukujemy alternatywne rozwiązania, tak aby zoptymalizować projekt, łącząc wizję Inwestora z kosztami inwestycji. 

Zostańmy w kontakcie

Adres

Gepro Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 15
32-085 Modlniczka

Telefon

12 346 12 49